Rodzaje wirusów komputerowych

(7kB)
  • Wirusy pasożytnicze,
  • Wirusy towarzyszące np. łańcuch szczęścia - jest to program zawarty w komunikacie wysyłanym pocztą elektroniczną, który po uruchomieniu wysyła kopie do wielu użytkowników,
  • Wirusy plików wsadowych,
  • Makrowirusy,
  • Generatory wirusów,
  • Robaki - robak to program, który wysyła swoje kopie przez połączenia sieciowe do innych systemów komputerowych. W odróżnieniu od wirusa, robak nie potrzebuje programu nosiciela, a jest samodzielnym programem wykonywalnym,
  • Konie trojańskie - Koń trojański to dowolny program który zawiera kod realizujący funkcje inne niż spodziewa się tego użytkownik lub inne niż zawiera dokumentacja,
  • Bomby logiczne - wirusy, które uaktywniają się gdy zostaną spełnione określone warunki logiczne (np. dojdzie do załamania sytemu, gdy usuniemy określony plik).
Powrót do strony głównej